Call Center 067 422 573

Hire Purchase

Hire Purchase
Hire Purchase

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

  • တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း(၁၀.၀၀%) Amortization Method ဖြင့် လစဉ်အရင်းနှင့်အတိုးတူညီသောပမာဏကို အရစ်ကျပေးသွင်းရမည်။
  • အငှားဝယ်သူမှ အငှားဝယ်ချေးငွေစာချုပ်တွင် ချေးငွေ၏(၀.၅%)အား အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းထမ်းဆောင်ရမည်။
  • မော်တော်ယာဉ်အလုံးစုံအာမခံအား သက်တမ်းအလိုက် နှစ်စဉ်ထားရှိရမည်။
  • လစဉ်အရစ်ကျငွေများအား လစဉ်လဆန်း(၇)ရက်အတွင်း ပေးသွင်းရမည်။ ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက ပေးသွင်းရမည့်ငွေအပေါ် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် 100/- (၅)ပြားနှုန်း Late Fee ပေးဆောင်ရမည်။
  • ချေးငွေအပေါ် 1% Sale Commission ကို Dealer မှ ပေးဆောင်ရမည်။

Interest Calculator